• Редовни тренинзи на малите фолклористи секоја недела во 15.00 часот
  • Редовни вежби на хорската секција секоја недела во 17.00 часот
  • Информативен состанок во врска со вашето осигурување ќе се одржи во среда на 25 март со почеток во 18.00 часот во просториите на друштвото.