На денешниот проширен работен состанок на кој што учествуваа членовите на Управниот одбор, раководствата на Женскиот и Пензионерскиот актив, како и Ревизионата и Кандидационата комисија се прифати Планот и програмата за работа за 2018 година.
Покрај утврдувањето на датумите за поважните настани на состанокот се бараа решенија за реализација на планираните активности
Најголем интерес кај присутните предизвика активностите со децата и младината, организирање на предавања и проекти како и одржување на просториите.
За време на состанокот, на долгодишниот активист Тане Ангеловски му беше поклонето букет цвеќе за неговиот 65 годишен роденден, а пак тој им возврати на писутните со чаша ракија и торта.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Денес на 21 јануари 2018 година Македонското друштво Гоце Делчев, Гетеборг го одржа редовното Годишно собрание на кое присуствуваа поголем број на членови.
По пооднесените извештаи за реализираната активност за 2017 година кои беа едногласно прифатени од присутните, Собранието избра нов Управен одбор од 11 члена на чело со долгогодишен и искусен активист Гоце Џуков.
На собранието се усвои планот и програмата за работа за 2018 година, на што посебно значење му беше посветено на младата генерација


На првиот состанок конституиран е Управнио одбор за 2018 година во следниот состав:
1. Претседател      Ѓорѓи Џуков
2. Потпреседател Тане Ангеловски
3. Секретар           Елена Трајкова
4. Благајник          Крсте Пецов
5. Помош благајник Ѓоко Соколов
6. Култура              Милица Велевска
7. Култура/ Фолклор Борче Бошковски
8. Снабдувач          Трајче Балов
9. Магационер       Трајче Кусибојоски
10. Домаќин            Благоја Ушиновски
11. Домаќин            Мице Гусакоски
12. Член                   Марика Линдсје
13. Женски актив   Наде Џукова
14. Пензионерски актив Костадин Ризовски

Администратор Пецо Атанасовски

Фолклорна сек

Женскиот актив ве поканува на натпревар во кулинарство.

Сабота 22 април 2017 год. со почеток во 16.00 часот.

За пооширо кликнете испод.

Bakelsedag_n.jpg

Организиран дочек на Новата Година во просториите на Друштвото „Гоце Делчев„ со ЕЛИТА Бенд од Битола.

Со конзумација 350 кр (за нечленови 400 кр)

Резервации на карти надоцна до 25.12.2016

Кликнете и погледајте тука

Nova_2017_godina.pdf

Средба на жените 12-11-2016

Kvinoträff_2016.pdf