Osmi septemvri 16

ИЗЛОЖБА И МОДНА РЕВИЈА

Недела 20 март 2016

Izlozba_2016.pdf

Modevisning_2016.pdf

Осмомартовска ИГРАНКА

Сабота 12 март 2016 г.

Igranka_Osmi_mart.pdf

FOLKLOR
Datumot na planiraniot sostanok so poranesni i novi folkloristi e promenet.
Sostanokot ke se odrzi na 6 mart 2016 g. vo 17.00 casot

ГОДИШНО СОБРАНИЕ 

На 17 јануари 2016 година во прсториите на Македонското друштво Гоце Делчев, Гетеборг се одржа редовното Годишно собрание на кое присуствуваа поголем број на членови.

Поднесените извештаи за реализираната активност за 2015 година беа едногласно прифатени од присутните. Собранието избра нов Управен одбор од 11 члена на чело со долгогодишен и искусен активист Гоце Џуков.

На собранието се усвои планот и програмата за работа за 2016 година, на што посебно значење му беше посветено на 40 годишниот јубилеј на фолклорната секција. Членарината за 2016 година ќе изнесува 200 кр за семејство (фамилија) и 100 кр за самци.
П.А

Македонското друштво „Гоце Делчев„ ќе организира свечен дочек на Нова Година во просториите на друштвото, со грапата на Горан Митровски од Битола.
Влез со конзумација 350 кр.
Информации и резервации на тел. 0739-314 346 и
0704-833 338 најдоцна до 22-12-2015 год.