ПРОШИРЕН СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР СО ЧЛЕНСТВОТО
Во сабота на 13 март 2010 год. со почеток во 11.00 часо

6-8 март 2010 г.
Emigranternas hus,   Packhusplatsen 7  Göteborg

На програмата:
Изложба на ракотворби, настап на фолклорната и хорската секција и македонски традиционални јадења
.

Женскиот актив на Друштвото „Гоце Делчев“ ќе ја организира традиционалната изложба на ракотворби во недела 28 март во просториите на друштвото.

 Izlozba_2010.pdf (143.40 KB)

По повод Осми Март- Денот на жената на 6 март ќе се организира игранка во просториите на друштвото.

Во недела на 7 февруари, во 15.00 часот започнува со активност ХОРСКАТА  и МУЗИЧКАТА СЕКЦИЈА ЗА ДЕЦА (свирење на клавир, виолина и кејборд) Наставата ќе ја изведува стручно лице.
Сите заинтересирани деца од 4 до 12 години се добродојдени.
За информации и пријавување кај Милица Велевска на тел 031-52 29 30 и на моб. тел. 0763-173505
Дата курсот продолжува во вторник со почеток во 17.00 часот.